Main Content

informacje z życia zakonnego


informacja z dnia: 2017-09-28

Dni skupienia dla Osób konsekrowanych 2017/2018

Tarnów, WSD, ul. Piłsudskiego 6

DATA

PROWADZĄCY

OPRAWA LITURGICZNA

5. X

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski

Siostry Szarytki+Franciszkanki Rodziny Maryi+Urszulanki Unii Rzymskiej

9. XI

Ks. Artur Ważny

Siostry Karmelitanki+ Służebnice Ducha Świętego+ Sługi Jezusa

7. XII

Ks. dr Jerzy Jurkiewicz

Siostry Służebniczki Dębickie 

4. I

Ks. dr Jerzy Smoleń

Siostry Józefitki

2. II

Święto Życia Konsekrowanego

1. III

Ks. dr Stanisław Wojdak

Siostry Nazaretanki+Serafitki+Misjonarki Chrystusa Króla

5. IV

ks. dr Wojciech Gałda

Siostry Albertynki+ Sacré Coeur+Siostry Jezusa Miłosiernego

10. V

Ks. dr Zbigniew Krzyszowski

Siostry Służebniczki Starowiejskie

Nowy Sącz, Biały Klasztor

DATA

PROWADZĄCY

OPRAWA LITURGICZNA

12. X

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski

Siostry Szarytki+Pasterki+Prezentki

16. XI

Ks. Artur Ważny

Siostry Niepokalanki+Felicjanki

14 XII

Ks. dr Jerzy Jurkiewicz

Siostry Służebniczki Dębickie

11. I

Ks. dr Jerzy Smoleń

Siostry Józefitki

2. II

Święto Życia Konsekrowanego

8. III

Ks. dr Stanisław Wojdak

Siostry Nazaretanki+Dominikanki+Karmelitanki

12. IV

ks. dr Wojciech Gałda

Siostry Albertynki+ Siostry De Notre Dame+Zawierzanki

17. V

Ks. dr Zbigniew Krzyszowski

Siostry Służebniczki Starowiejskie

Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…