Main Content

informacje z życia zakonnego


informacja z dnia: 2017-02-23

Dzień otwarty u Józefitek w Tarnowie

Idea otwartych drzwi jest związana z przeżywanym rokiem powołaniowym w Zgromadzeniu Sióstr świętego Józefa, podczas którego w miarę możliwości, każda wspólnota zorganizuje taki dzień w swoim domu. Rok powołaniowy obfituje w wiele innych wydarzeń  np. czuwanie modlitewne dla młodzieży - Jerycho młodych w 7 miejscach pracy Zgromadzenia na całym świecie.

W domu Prowincjalnym w Tarnowie taki dzień otwarty odbył się 21 lutego . Do furty klasztornej zapukało  20 grup z tarnowskich szkół, głównie  licealnych i gimnazjalnych, pod opieką wychowawców lub katechetów. Tego dnia każdy, kto wszedł  mógł przejść korytarzami zakonnymi i zwiedzić nawet te miejsca, które na co dzień objęte są klauzurą.
Odwiedzający mogli zobaczyć  między innymi zakonny  refektarz, kapitularz, kuchnię, oratorium, salę przedszkolną, a także salę przeznaczoną do spotkań dla dziewcząt.  W kaplicy był  czas na krótką modlitwę. Zwiedzający mogli zobaczyć krótkie filmiki i prezentacje dotyczące życia i posługi Zgromadzenia świętego Jozefa.  Każdy mógł wylosować z koszyczka myśl św. Zygmunta oraz poczęstować się smacznym ciasteczkiem. Wiele osób  wpisało także swoją  intencję do modlitwy, które  zostaną  włączone do nowenny za przyczyną św. ks. Zygmunta; ponadto w tych intencjach w kaplicy sióstr zostanie odprawiona Msza św.  
W organizację i przebieg dnia włączyły się wolontariuszki - dziewczyny zaprzyjaźnione z siostrami, które pomagały w przyjmowaniu poszczególnych grup. 
Dla wielu młodych było to pierwsze bezpośrednie spotkanie z siostrą zakonną, nie kryli też swojego zdziwienia, że dom zakonny wygląda zupełnie inaczej niż sobie to wyobrażali. Dla wszystkich był to wyjątkowy czas spotkania i poznania się…
Siostry Józefitki

Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…