Main Content

informacje z życia zakonnego


informacja z dnia: 2017-02-15

Zakonne krużganki - "Tęczowy kocyk"

Realizując charyzmat swego zgromadzenia i myśl założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego, że każde dziecko to skarb - Siostry Służebniczki Starowiejskie NMPNP wraz z paniami z Komitetu Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych „SPES” włączyły się w ogólnopolską akcję „Tęczowego kocyka”.
Polega ona na wykonywaniu ubranek, czapek, kocyków i becików dla aniołków - dzieci urodzonych z wadami letalnymi, takich które umierają już w łonie matki lub niedługo po urodzeniu. Trafiają one również do hiperwcześniaków (urodzonych między 12. a 24. tygodniem ciąży), dla maluszków tak małych, że nie można dla nich kupić ubranek, a każdy kocyk jest za duży.
Wykonane rzeczy przekazywane są bezpłatnie do szpitali współpracujących z „Tęczowym kocykiem”. W naszej diecezji są to oba szpitale tarnowskie, a także szpital w Bochni, Limanowej i Krynicy.
W ten sposób pomagają rodzicom godnie pożegnać swoje dziecko, okryte kocykiem lub rożkiem, a nie szpitalną chustą. Na zdjęciu mały wycinek ich prac. Zachęcamy do przyłączenia się do akcji!!
Więcej o akcji można przeczytać na: www.teczowykocyk.pl.tl lub www.dzieciutraconetarnow.pl





Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…