Main Content

informacje z życia zakonnego


informacja z dnia: 2017-02-08

Nowe zgromadzenie w Diecezji tarnowskiej

Wspólnota Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia powstała w 1986 roku, w Starej Wsi k. Brzozowa. Jej Założycielem jest jezuita, ks. Bronisław Mokrzycki SJ.
Wspólnota Sióstr Zawierzenia ma charakter kontemplacyjno-adoracyjny i apostolski. Kontemplacyjno-adoracyjny wymiar realizuje głównie poprzez wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu, rozważanie Słowa Bożego oraz zawierzanie Maryi wszystkiego i wszystkich.
Zarówno modlitwa osobista i wspólnotowa, z Eucharystią w centrum, jak i apostolska posługa sióstr dotycząca chrześcijańskiej formacji osób świeckich i duchownych, kształtuje się w duchu biblijnym i liturgicznym, zaś w metodzie dominuje dynamika Ćwiczeń Duchownych Świętego Ignacego Loyoli, Założyciela Towarzystwa Jezusowego.
Apostolstwo sióstr polega na stwarzaniu warunków ludziom różnych stanów (powyżej 18 roku życia) do indywidualnego odprawiania rekolekcji, wygłoszonych w wielu różnych wersjach przez Ojca Założyciela Wspólnoty. Są to przede wszystkim rekolekcje ignacjańskie, z indywidualnym kierownictwem duchowym siostry zawierzenia (por. Vita consecrata 58). Można je odprawić w całości (30 dni) lub w etapach (Fundament, I-IV Tydzień). 
Rekolekcje odprawiane są w klimacie wyciszenia, przy zachowaniu całkowitego milczenia. Dla zapewnienia i ułatwienia tego wyciszenia każdy Uczestnik rekolekcji mieszka w jednoosobowym pokoju. W ciszy, choć we wspólnej jadalni, odbywają się również posiłki. Do zewnętrznych warunków sprzyjających odprawianiu rekolekcji należy też odpowiednie otoczenie domu klasztorno-rekolekcyjnego z możliwością odprawienia drogi krzyżowej, a także z miejscami spacerowymi.
Wspólnota stwarza także możliwość ciągłej formacji chrześcijańskiej przez powracanie i odnawianie owoców „Ćwiczeń” w dniach skupienia, korzystanie z kierownictwa duchowego, słuchanie homilii mistagogicznych, zgodnie z Rokiem liturgicznym, wygłoszonych przez Ojca Założyciela, oraz korzystanie z jego publikacji.
Poprzez modlitwę i wieczystą adorację oraz życie na wskroś paschalne, całkowicie poświęcone Bogu, Wspólnota pragnie wspierać szczególnie Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, a także wszystkich, którzy odprawiali, aktualnie odprawiają i w przyszłości będą odprawiać „Ćwiczenia Duchowne”, zwłaszcza w Ogniskach Rekolekcyjnych Wspólnoty. Wyraża to hasło: Z Niepokalaną i Świętym Józefem adorujemy Pana, ucząc się we wszystkim miłować i służyć.


Zgromadzenie Sióstr Wspólnoty Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia

Przełożona generalna: s. Maria Anastazja od Matki Bożej Bolesnej WZ (Aleksandra  Balewska)
36-221 Blizne 427
Tel. 13/430-55-21 fax 13/430-55-23
e-mail: wspolnota@zawierzanki.pl

Ognisko Rekolekcyjne

Kicznia 96, 33-390 Łącko
Tel. 572426921
e-mail: ogniskok@zawierzanki.pl

Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…