Main Content

informacje z życia zakonnego


informacja z dnia: 2016-10-06

Dni skupienia dla Sióstr Przełożonych 2016/2017

Tarnów, WSD, ul. Piłsudskiego 6

DATA

PROWADZĄCY

OPRAWA LITURGICZNA

6. X

Ks. mgr lic. Piotr Boraca

Siostry Szarytki

3. XI

Ks. mgr Józef Partyka

Siostry Karmelitanki

1. XII

O. Ryszard Bożek CSsR

Siostry Służebniczki Dębickie 

5. I

Ks. mgr lic. Artur Ważny  

Siostry Józefitki

2. II

Święto Życia Konsekrowanego

2. III

Ks. Dr hab. Piotr Łabuda

Siostry Nazaretanki

6. IV

 ks. prof. Dr hab. Mirosław Sitarz KUL

Siostry Albertynki

4. V

Ks. Dr Zbigniew Krzyszowski

Siostry Służebniczki Starowiejskie

Nowy Sącz, Biały Klasztor

DATA

PROWADZĄCY

OPRAWA LITURGICZNA

13. X

Ks. mgr lic. Piotr Boraca

 Siostry Szarytki

10. XI

Ks. mgr Józef Partyka

Siostry Niepokalanki

15  XII

O. Ryszard Bożek CSsR

Siostry Służebniczki Dębickie

12. I

 Ks. mgr lic. Artur Ważny  

Siostry Józefitki

2. II

Święto Życia Konsekrowanego

9. III

Ks. Dr hab. Piotr Łabuda

Siostry Nazaretanki

20. IV

  ks. prof. Dr hab. Mirosław Sitarz KUL

Siostry Albertynki

11. V

Ks. Dr Zbigniew Krzyszowski

Siostry Służebniczki Starowiejskie

Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…