Main Content

informacje z życia zakonnego


informacja z dnia: 2015-09-07

Program sympozjum "Życie Konsekrowane Znakiem Wiarygodności Kościoła" - 25-26 września 2015 roku

 

ŻYCIE  KONSEKROWANE  ZNAKIEM  WIARYGODNOŚCI  KOŚCIOŁA

KONFERENCJA NAUKOWA
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY  SEKCJA  W  TARNOWIE 
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO  JANA  PAWŁA  II
W  KRAKOWIE

Tarnów, 25-26 września 2015 roku

PIĄTEK – 25 września 2015

15.00Otwarcie sympozjum
             JE Bp dr Andrzej Jeż

15.15Wiarygodność Kościoła Chrystusowego a życie konsekrowane – wprowadzenie
             ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
16.00Geneza życia konsekrowanego
             ks. prof. dr hab. Stanisław Longosz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
16.45Życie konsekrowane w Kościele partykularnym
             o. prof. PWT dr hab. Jacek Kiciński CMF, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław
17.30Kształty polskiego duszpasterstwa powołań do życia konsekrowanego w spotkaniu z łaską Bożego wybrania
             o. prof. dr hab. Andrzej Potocki OP, Uniwersytet Warszawski
18.15 – dyskusja

SOBOTA – 26 września 2015 r.

7.30Msza św. połączona z jutrznią – przewodniczy JE Bp dr Andrzej Jeż

9.00 - Aktualne wyzwania prorockiej misji życia zakonnego
             o. prof. dr hab. Andrzej S. Wodka CSsR, Rektor Accademia Alfonsiana w Rzymie
9.45Najnowsze wskazania Stolicy Apostolskiej odnośnie do życia konsekrowanego
             o. prof. dr hab. Marek Saj CSsR, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
10.30Nauka w życiu zakonnym
             o. prof. dr hab. Paweł Mazanka CSsR, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
11.15 – przerwa
11.45Praca wychowawczo-edukacyjna osób konsekrowanych jako element misji Kościoła
             s. dr hab. Loyola Opiela BDNP, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
12.30Teologiczno-prawne aspekty nowych form życia konsekrowanego
             o. prof. KUL dr hab. Ambroży Skorupa SDS, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
13.15Zakony w funkcji krzewienia patriotyzmu
             ks. mgr Paweł Rycyk CM

Dyskusja i zamknięcie sympozjum

Sympozjum będzie miało miejsce w Auli Wyższego Seminarium Duchownego, ul. Piłsudskiego 6; od 6 września zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela ks. Andrzej Dudek: tel. 500 179 004, e-mail: andud_80@o2.pl

Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…