Main Content

informacje z życia zakonnego


informacja z dnia: 2014-01-15

Dzień życia konsekrowanego 2.02.2014r.

Czcigodne Siostry, Ojcowie i Bracia Zakonni
serdecznie zapraszamy na uroczystości Dnia Życia Konsekrowanego 

Program Obchodów Dnia Życia Konsekrowanego - Tarnów 2 lutego 2014 r.

1 lutego - sobota
 17.00 - Nieszpory  - Tuchów, Klasztor OO. Redemptorystów
16.30 - Nieszpory -  Stary Sącz, Klasztor Sióstr Klarysek

2 lutego - niedziela
9.00 - Konferencja - O. Stanisław Łucarz SJ - Kaplica WSD Tarnów
  Adoracja - S. Służebniczki Starowiejskie -  Kaplica WSD Tarnów
10.15 - Oratorium o serdecznie dobrym człowieku -  Aula WSD
S . Służebniczki Dębickie, Orkiestra i Chóry pod dyrekcją Pawła Adamka
11.45 - Rozpoczęcie procesji do Katedry - Aula Domu Katechetycznego
   Poświęcenie świec obok pomnika bł. Jana Pawła II - procesja do Katedry
12.00 - Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bp.Władysława Bobowskiego

Odnowienie ślubów zakonnych

Po Mszy świętej
Agapa – Aula Domu Katechetycznego przy Katedrze

Zapraszamy do wspólnego świętowania
Ks. dr Jerzy Jurkiewicz S. Anna Haas
Wikariusz biskupi d/s zakonnych Referentka Diecezjalna

Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…