Main Content

informacje z życia zakonnego


informacja z dnia: 2013-05-08

Diecezjalna pielgrzymka osób konsekrowanych do Łagiewnik, 31 sierpnia 2013 r.

Plan pielgrzymki:

Sobota, 31 sierpnia 2013 r.

10.00 - Spotkanie w auli - prelekcja
11.00 - Adoracja Najśw. Sakramentu w Bazylice Bożego Miłosierdzia
12.00 - Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Tarnowskiego dra Andrzeja Jeża w Bazylice Bożego Miłosierdzia
Posiłek, Czas wolny
15.00 - Koronka w Bazylice Bożego Miłosierdzia

Pielgrzymka osób Konsekrowanych do Łagiewnik była przygotowaniem do peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji tarnowskiej, która rozpoczyna sie 14 września 2013 r. w S. Sączu. W pielgrzymce wzięło udział ok. 200 osób konsekrowanych. Po prelekcji o Bożym Miłosierdziu, wygłoszonej przez siostrę ze Zgr. Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, swoje słowo do Osób Konsekrowanych skierował Ks. Bp Tarnowski Andrzeje Jeż. Zwrócił uwage na geniusz tego miejsca i osoby św. Faustyny. O godz. 11.00 w bazylice Bożego Miłosierdzia odbyła sie adoracja Najswiętszego Sakramentu, prowadzona przez siostry Józefitki. W tej adoracji uczestniczyli już diecezjanie gromadzący się na Eucharystię. O godz. 12.00 Ks. Bp A. Jeż przewodniczył Eucharystii, którą koncelebrowało ponad 150 księży. Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00, której przewodniczył Ks. Bp Jan Zając zakończyła pielgrzymkę.

Zobacz zdjęcia:
http://www.rdn.pl/~radiom/rdn/index.php/foto/foto-3/category/1099-pielgrzymka-diecezji-tarnowskiej-do-sanktuarium-milosierdzia-bozego-w-krakowie-lagiewnikach
http://tarnow.gosc.pl/doc/1686437.Pielgrzymka-do-Lagiewnik
http://tarnow.gosc.pl/doc/1686453.Przed-peregrynacja
http://tarnow.gosc.pl/doc/1686565.Jezu-ufam-Tobie

Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…