Main Content

informacje z życia zakonnego


informacja z dnia: 2018-01-23

Program obchodów Dnia Życia Konsekrowanego 2 lutego 2018 r.

Czcigodne Siostry, Ojcowie i Bracia Zakonni serdecznie zapraszamy na uroczystości Dnia Życia Konsekrowanego

PROGRAM OBCHODÓW DNIA ŻYCIA KONSEKROWANEGO 2 LUTEGO 2018 R.

1 lutego – czwartek

17.00   Nieszpory Tuchów,
Klasztor OO. Redemptorystów
pod przewodnictwem Ks. Bp Leszka Leszkiewicza
16.30   Nieszpory Stary Sącz,
Klasztor Sióstr Klarysek
pod przewodnictwem Ks. Bp Stanisława Salaterskiego

2 lutego – piątek

Aula Domu Katechetycznego przy Katedrze
09.30   Konferencja I: Synod i jego rozumienie w aspekcie prawnym i teologicznym - Ks. dr Zbigniew Krzyszowski
10.05   Konferencja II: Rozumienie Kościoła – kluczem Synodu - Ks. dr Piotr Cebula
10.35   Agapa
11.15   Konferencja formacyjna: Dary Ducha Świętego - dar umiejętności - O. Ryszard Bożek CSsR

11.45 – Poświęcenie świec obok pomnika św. Jana Pawła II
i procesja do katedry

12. 00 - Msza Święta
pod przewodnictwem Ks. Bp Stanisława Salaterskiego
Odnowienie ślubów zakonnych

Zapraszamy do wspólnego świętowania

Ks. dr Zbigniew Krzyszowski - Wikariusz biskupi d/s zakonnych
s. Mária Haščáková SBDNP - Referentka diecezjalna
Ks. Tadeusz Gniewek SCJ - Delegat KWPZM ds. zakonów męskich w Diecezji

Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…