Main Content

Zakony żeńskie w diecezji tarnowskiej

 1. Albertynki (ZSAPU)
 2. Baptystynki (CSGB)
 3. Benedyktynki
 4. Bernardynki (OSF-B)
 5. Córki Bożej Miłości (FDC)
 6. Dominikanki (OP)
 7. Elżbietanki (CSSE)
 8. Faustynki (ZSJM)
 9. Felicjanki (CSSF)
 10. Franciszkanki od Cierpiących (CSFA)
 11. Franciszkanki Rodziny Maryi (CSFFM, RM)
 12. Józefitki (CSSJ)
 13. Kanosjanki (FdCC)
 14. Karmelitanki Bose (OCD)
 15. Karmelitanki Dzieciątka Jezus (CSCIJ)
 16. Klaryski (OSC)
 17. Loretanki (CSBML)
 18. Michalitki (CSSMA)
 19. Misjonarki Chrystusa Króla (MChR)
 20. Nazaretanki (CSFN)
 21. Niepokalanki (CSIC)
 22. Opatrznościanki (SDP)
 23. Pasterki (CSDP)
 24. Prezentki (CVP)
 25. Sacré Coeur (RSCJ)
 26. Serafitki (CMBB)
 27. Sercanki (SSCJ)
 28. Siostry Notre Dame (SSND)
 29. Siostry Wspomożycielki
 30. Szarytki (SM)
 31. Sługi Jezusa (AI)
 32. Służebnice Ducha Świętego (SSpS)
 33. Służebniczki Dębickie (SBDNP)
 34. Służebniczki Starowiejskie
 35. Urszulanki (USJK)
 36. Urszulanki Unii Rzymskiej (OSU)
 37. Zgromadzenie Sióstr Wspólnoty Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia
 38. Zmartwychwstanki (CR)

Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…