Main Content

Wasze intencje, prosby, podziękowania

Proszę o modlitwę o powrót zdrowie mojego wujka po operacji
Justyna

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Bardzo proszę o modlitwę dla Michala o uzdrowienie jego duszy i ciała o uwolnienie od opętania i uzależnienia od komputera łaskę uzdrowienia z depresji. Obdarz Panie Boże Michała potrzebnymi łaskami na każdy dzień oraz proszę o dary ducha świętego dla niego.i o spokój fizyczny aby mi nie dokuczał w nocy pozwolił się wyspać. Mama
Marta

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Bardzo proszę o modlitwę dla Michala o uzdrowienie jego duszy i ciała o uwolnienie od opętania i uzależnienia od komputera łaskę uzdrowienia z depresji. Obdarz Panie Boże Michała potrzebnymi łaskami na każdy dzień oraz proszę o dary ducha świętego dla niego.i o spokój fizyczny aby mi nie dokuczał w nocy pozwolił się wyspać. Mama
Marta

Proszę o potrzebne łaski dla córki Bernadetty w dniu jej 15 urodzin i o ustanie pandemii w Polsce.
sabina

Proszę o potrzebne łaski dla córki Bernadetty w dniu jej 15 urodzin i o ustanie pandemii w Polsce.
sabina

Błagam o pomoc modlitewna w intencji Naszych dzieci o pełne zufanie i otwarcie na Boga, zachowanie w zdrowiu i pracy oraz o ratunek dla Nas i całego świata o ustanie epidemii.
Bozena

Błagam o pomoc modlitewna w intencji Naszych dzieci o pełne zufanie i otwarcie na Boga, zachowanie w zdrowiu i pracy oraz o ratunek dla Nas i całego świata o ustanie epidemii.
Bozena

Proszę o modlitwę w intencji Katarzyny o dobre wyniki powrót do zdrowia i uśmierzenie bólu
Katarzyna

Proszę o modlitwe w intencji o dar życia wiecznego dla Daniela. Bóg zapłać
Sylwia

Proszę o modlitwe w intencji o ulgę w cierpieniu dla dusz cierpiących w czyścu. O dar nieba dla nich. Bóg zapłać
Sylwia

Dzięki Waszej modlitwie do rąk wiernych trafiło ponad 75000 Traktatów o doskonałym nabożeństwie do NMP św Ludwika. Prosimy o dalszą modlitwę. O miłość, jedność, mądrość, pokorę, roztropność, siłę, wytrwałość i determinację dla nas. O jak największe owoce duchowe u czytelników traktatu. O rozwój dzieła zgodnie z Wolą Bożą oraz o opiekę Maryi nad nami i naszymi rodzinami i ochronę przez Najświętszą Krew Chrystusa. Bóg zapłać Męska grupa czcicieli Niepokalanej Matki Miłosierdzia.
przemek

Dzięki Waszej modlitwie do rąk wiernych trafiło ponad 75000 Traktatów o doskonałym nabożeństwie do NMP św Ludwika. Prosimy o dalszą modlitwę. O miłość, jedność, mądrość, pokorę, roztropność, siłę, wytrwałość i determinację dla nas. O jak największe owoce duchowe u czytelników traktatu. O rozwój dzieła zgodnie z Wolą Bożą oraz o opiekę Maryi nad nami i naszymi rodzinami i ochronę przez Najświętszą Krew Chrystusa. Bóg zapłać Męska grupa czcicieli Niepokalanej Matki Miłosierdzia.
przemek

Proszę o modlitwę w następujących intencjach : -o ochronę i obronę od ataków złego , wszelkich uroków, zaklęć , przekleństw, -o uwolnienie od wszelkiego rodzaju zniewoleń , niemocy, braku wiary oraz nawrócenie i przebaczenie wraz z czystym sercem , -o łaskę mądrości i roztropności, pokoju ,zdrowia, odwagi, męstwa i siły, -o łaskę przygotowania się do spowiedzi generalnej, -o łaskę poddania się Duchowi Świętemu i jego prowadzeniu, -o łaskę miłości Pana Boga i bliźniego wraz z miłością miłosierną, - o zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe , - o znalezienie czasu do przygotowania się do spowiedzi generalnej oraz kapłana i kierownika duchowego. Chciałbym prosić o modlitwę w tych intencjach jak najdłuższą , co najmniej nowennową dla siebie, osób mi bliskich polecanych Panu Bogu oraz wszystkich podopiecznych. .Z Bożym podziękowaniem .Bóg zapłać !Pokój i Dobro ! Brat w Chrystusie –Leszek Proszę również o oddalenie ode mnie (moich bliskich polecanych Panu Bogu oraz podopiecznych ) nieprzyjaciół, uwolnienie od klątw, przekleństw, uroków i ich następstw oraz grzechów pokoleniowych i ich skutków. Proszę o łaskę nawrócenia ,żywej wiary ,nadziei i miłości , Bożego Pokoju i przebaczenia oraz siły i pomocy od Pana Boga dla Marków, Jarosławów. Adamów i Monik wraz z Sylwkami i Magdą i Andrzejami oraz Marty z Marcinami i Lilianną wraz Maksymilianem i Teresą i Mariannami i Leszkiem i Miłoszem oraz Małgorzatą, Robertem, Janiny z Zenkiem ,Halinek ,Ryszarda i Dariuszów i Jurka wraz z Tomaszem i Robertów oraz Jarosławów i Stanisławów i Krzysztofów i Alana ,Karoliny i Alicji oraz Kazimiery oraz Kamila ,Marii ,Tadeusza i Agaty Mirosława ,Sebastianów i Iwony ,Daniela , Jozefa, Pawła i Joanny, Jacka i Krystyny oraz Bożeny i Adama oraz Małgorzaty i Łukasza wraz z Krzysztofem i Joanną oraz dla Agnieszki i Jarosława. Proszę o łaskę miłosierdzia dla nich, szczególną opiekę Matki Bożej oraz orędownictwo wstawiennictwo Wszystkich Świętych wraz z Aniołami dla ich dzieci i bliskich .Proszę o modlitwę jak najdłuższą .Dziękuję .Z Panem Bogiem ! P.S. Proszę również o ochronę ,obronę i uwolnienie od działań, dręczeń i ataków diabelskich. Proszę o ochronę ,obronę i uwolnienie od działań, dręczeń i ataków diabelskich dla Monik, Aleksandry, Andrzejów ,Marków ,Magd, Sylwków i Adamów ,Marianny ,Leszka, Teresy i Jurka oraz Miłosza wraz z Małgorzatą i Tomaszem i Robertów i Jarosławów i Stanisławów i Alana ,Haliny, Karoliny i Alicji oraz Marii, Tadeusza i Agaty oraz Janiny i Zenonów wraz z Mariolą i Zbyszkiem oraz Adamem i Cris oraz Mirosława i Sebastianów i Iwony wraz z Krzysztofami oraz Jacka i Krystyny , Adama oraz Ew z mężami i Małgorzaty z mężem oraz Waldemara z żoną i Marcina i Krzysztofa z żonami oraz Zosi z rodziną oraz Danuty z Przemysławami oraz Bożeny z rodziną i Joanny z rodziną . Proszę o łaskę nawrócenia dla nich o siłę ,mądrość i roztropność w podejmowaniu decyzji oraz o pomoc ludzi których napotykają na swojej drodze .Niech zwycięski Krzyż Jezusa Chrystusa będzie położony przed nimi ,niech Najświętsza Maryja otoczy ich płaszczem miłości, niech Przenajświętsza Krew Zbawiciela-Jezusa Chrystusa ich obmywa i daje siłę do walki z przeciwnościami .Niech Miłosierdzie Pańskie spocznie na nich i ich bliskich i polecanych Panu Bogu .Niech ich wrogowie będą odesłani pod krzyż do stóp Króla Jezusa Chrystusa . Pokój i Dobro !O zdrowie duszy i ciała oraz umysłu i łaskę żywej wiary ! O zdrowie, dobrą opiekę ,cierpliwość i wytrwałość w znoszeniu cierpienia i wszelkich dolegliwości oraz o szybki powrót do zdrowia oraz Boży Pokój, szczególną opiekę Matki Bożej ,Aniołów i błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, dla ,o. Sławomira i ks. Waldemara ,ks. Mateusza ,księży Piotrów ,ks. Andrzeja ,ks. Zbigniewa oraz ks. Krzysztofa, ks. Jana, ks. Sylwestrów ,ks. Sławomira i ks. Karola i Grażyny i Jana wraz z Jackiem ,Beatą i Januszem i Anną oraz Halinką jak i Jadwigi i Artura oraz Anny. Proszę o odwagę w pokonywaniu trudności i siły oraz zdrowie. Prosi Leszek .O zdrowie dla Marków. Proszę o łaskę trzeźwości i nawrócenia dla Andrzeja oraz zdrowie i Boży Pokój . PROSZĘ RÓWNIEŻ O POMOC I WSPARCIE W ROZWIĄZYWANIU ZAISTNIAŁYCH PROBLEMÓW ORAZ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA WSZELKIE POCZYNANIA ,AMEN, DZIĘKUJĘ, Proszę również o szybki powrót do zdrowia ojca Sławomira oraz Jacka ks.Waldemara i Andrzeja oraz Marię, Leszka , Grażyny, Marków, Marianien , Bożeny ,Stanisławy i braci i siostry w Jezusie Chrystusie polecanych Panu Bogu. O łaskę miłosierdzia dla dusz zmarłych Stanisławy, Moniki,Barbary ,Andrzeja ,Jadwigi,Adriana,Feliksa ,Małgorzaty, Genowefy, Artura, Barbary ,Zofii, Andrzeja , ,Zbigniewów, Stanisława , Janiny .Rafałów , ks .Bolesława , ks.Mieczysława ,ks. Dariusza,ks.Jarosława, Eulalii wraz z Tadeuszem, Czesławów ,Marty, Adama, Danuty ,Janów i Ireneusza i Ryszarda, Wiesławy wraz z Ludwikiem i Henrykami oraz Robertem i Kazimierzem i Bożeną i Rafałem oraz Aliną i Pawłem i Kamilą i Dagmarą oraz Waldemara i Mirosława i wszystkich dusz czyśćcowych oraz pokój i miłość i wzajemne przebaczenie dla wszystkich którzy są pogrążeni w smutku i żalu. O łaskę miłosierdzia dla dusz zmarłych Andrzeja oraz Janów i Felicjana oraz Janusza ,Ryszardów i Joanny i Anny i Dagmary oraz Tomasza , Marty i Adama ,Danuty i Wiesławy i Ludwika i Zofii oraz Bożeny i Kazimierza ,Rafałów wraz z wszystkimi duszami czyśćcowymi . O łaskę miłosierdzia dla dusz Św. Pamięci Stefana, Janów i Romualda, Romana, Zbigniewa, Andrzejów i Felicjana, ks. Bolesława , ks. Henryka ,ks.Tomasza, ks.Mieczysława i Marianny, Władysława ,Czesławów,Mirosławów ,Czesławę i Jadwigę, Januszów ,Janów i Ryszardów i Eli oraz Eulalii ,Tadeusza i Tomasza oraz Ireneusza , Marty i Adama ,Danuty i Wiesławy i Ludwika oraz Kazimierzów i Eugenii, Bożeny oraz Zbigniewów i Ryszarda wraz z Moniką oraz Jana i Kamili .O pokój i miłość miłosierną Ich Dusz . Niech Niebo będzie dla Nich nowym i wiecznym Domem .Amen .Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a Światłość Wiekuista niechaj Im Świeci. Amen ! O błogosławieństwo Boże dla rodziny Dudów oraz Harasimowiczów szczególną opiekę Matki Bożej, siły i zdrowie wszelką pomoc i wsparcie wraz z łaską żywej wiary i nawrócenia oraz o Pokój Boży i wzajemną miłość. O zdrowie i łaskę żywej wiary dla Marty z rodziną,Marka,Renaty ,oraz Marianny i polecanych Panu Bogu w tym Małgorzaty i Łukasza oraz Iwony z rodziną . O łaskę umocnienia i scalenia małżeństwa Joanny i Krzysztofa zagrożonego rozwodem. Niech Najświętsza Maryja Panna otoczy Swym płaszczem Miłości ,zanurzy w Matczynym Sercu i niech oręduje i wstawia się za Nimi u Swego Syna Jezusa Chrystusa . O łaskę zdrowia dla Marianien ,Leszka,Darków,Stanisława, Wiktora ,Andrzejów,Darków i Adama oraz Małgorzaty z mężem.O łaskę ochrony i obrony przed atakami złego i demonów ,szczególną opiekę Matki Bożej i Archanioła Michała i jego wojska Niebieskiego. O łaskę wstrząśnięcia dusz i poruszenia sumień oraz pojednanie z Panem Bogiem dla Monik i Magd i Sylwestrów, Roberta, Marka, Leszka, Dariuszów, Andrzejów. O uwolnienie od demonów, alkoholizmu, samobójstwa, rozpaczy, apatii, poddania się i załamania. O siłę do przetrwania trudnej sytuacji i znalezienie oparcia i pomocy w ramionach kochającego Ojca wraz z Synem Bożym i Duchem Świętym .Amen.O błogosławieństwo dla rozległej Rodziny i kuzynów oraz bratanic i bratanków ks.kan.Bolesława .O łaskę powrotu do zdrowia dla Maksymiliana . O zdrowie dla Zofii ,Marków, Marianny, Leszka, Ewy , Darków, Andrzejów , Marcinów, Marty,Łukasza,Małgorzaty i polecanych Panu Bogu. O szczęśliwe rozwiązanie dla Małgorzaty ,zdrowie dla niej i dziecka oraz męża .O błogosławieństwo dla przyszłej rodziny i łaskę żywej wiary .
LESZEK

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Bardzo proszę o modlitwę dla Alberta o uzdrowienie jego duszy i ciała o łaskę uzdrowienia z depresji. Obdarz Panie Boże Alberta potrzebnymi łaskami na każdy dzień oraz proszę o dary ducha świętego dla niego.
Agata

Blagm o uzdrowiwnie mojej mamy z tęniaka muzgu - cały czas pulsuje i boli.Blagam żeby nie pękł.
Barbara

Blagm o uzdrowiwnie mojej mamy z tęniaka muzgu - cały czas pulsuje i boli.Blagam żeby nie pękł.
Barbara

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Bardzo proszę o modlitwę dla Alberta o uzdrowienie jego duszy i ciała o łaskę uzdrowienia z depresji. Obdarz Panie Boże Alberta potrzebnymi łaskami na każdy dzień oraz proszę o dary ducha świętego dla niego.
Agata

SZczęść Boże. Proszę o modlitwę w intencji Kazimierza .Agaty ,Pawła o łaskę nawrócenia .
krystyna

Szczęść Boże Nazywam się Joanna Bielecka bardzo proszę o modlitwę o Boże błogosławieństwo i Bożą opiekę na codzień oraz zdrowie dla mojego Dziadka Lucjana,Cioci Krysi i całej mojej rodziny wraz ze mną JOANNA.Serdeczne Bóg zapłać
Joanna

Szczęść Boże Bardzo proszę o modlitwę o Boże błogosławieństwo i Bożą opiekę na codzień oraz zdrowie dla Joanny i Lucjana Bieleckich i Cioci Krysi oraz dla całej mojej rodziny przyjaciół i ludzi dobrej woli.Serdeczne Bóg zapłać Joanna BIELECKA
Joanna

Błagam o modlitwę w intencji aby Bóg mnie uleczył z nerwicy natręctw bo nie daje sobie z tym sama rady
Weronika

o wypełnienie woli Bożej w moim życiu i by dobry Bóg ochronił i oddalił zagrożenie życia, zdrowia duszy i ciała szczególnie ze strony z antykościelnych organizacji.. O Boże błogosławieństwo i siły, w bogu znanych intencjach
Joanna

o wypełnienie woli Bożej w moim życiu i by dobry Bóg ochronił i oddalił zagrożenie życia, zdrowia duszy i ciała szczególnie ze strony z antykościelnych organizacji.. O Boże błogosławieństwo i siły, w bogu znanych intencjach
Joanna

Błagam o pilną modlitwę w intencji Mateusza o opamiętanie, aby nie były dla Niego najważniejsze rzeczy materialne. Aby otworzył się na potrzeby najbliższej rodziny w tym bolesnym czasie.
KRYSTYNA

Proszę,o cud miłosierdzia Bożego,o skuteczną ochronę przed koronawirusem,wszelką chorobą,złem dla mnie,dla mojej Rodziny,dla wszystkich Polaków i całego Świata. Proszę,o cud miłosierdzia Bożego uwolnienie,uzdrowienie z moich chorób.Proszę,o cud miłosierdzia Bożego,we wszystkich trudnych dla mnie sprawach. Proszę o moc Ducha Świętego,we mnie, we wszystkich moich intencjach i w całym moim życiu. Niech to się wszystko stanie na chwałę Bożą. Bóg zapłać.Sylwia Wójtowicz
Sylwia

Błagam o modlitwę w intencji Mateusza o opamiętanie, aby nie były dla Niego najważniejsze rzeczy materialne. Aby otworzył się na potrzeby najbliższej rodziny w tym bolesnym czasie.
Krystyna

Proszę gorąco o modlitwę w intencji radykalnej przemiany Tomka,o uwolnienie go od zakupoholizmu,egocentryzmu,by z serca troszczył się o nasz związek i moje serce.Dziękuję
Katarzyna

Bardzo proszę o wsparcie modlitewne w intencji naszej rodziny o przetrwanie epidemii w zdrowiu oraz o powstrzymanie epidemii dla Polski i całego świats.
Bozena

Bardzo proszę o wsparcie modlitewne w intencji naszej rodziny o przetrwanie epidemii w zdrowiu oraz o powstrzymanie epidemii dla Polski i całego świats.
Bozena

Proszę o modlitwę w intencji uleczenia z natrętnych myśli (nerwica natręctw stwierdzona).
Urszula

Szczęść Boże Proszę o modlitwę aby koronowirus się zatrzymałw Polsce i na SŚwiecie. O szybka skuteczna szczepionkę i lekarstwo O pokój na świecie O szczęście doczesne i wieczne dla wszystkich żywych I szczęście wieczne dla wszystkich zmarłych Żeby Kasia Sebastian Rafal i cala rodzina wieś sąsiedzi Polska i Świat byly zdrowe Żeby moja noga i ppłuco wyzdrowiał o Bóg zaplac
bozena

Proszę o modlitwę w intencji uleczenia z natrętnych myśli (nerwica natręctw stwierdzona).
Urszula

Prosze modlitwe o zdrowie duszy, ducha i ciala dla mnie i mojej rodziny oraz o powrot do sakramentow w rodzinie.
Malgorzata

Prosze modlitwe o zdrowie duszy, ducha i ciala dla mnie i mojej rodziny oraz o powrot do sakramentow w rodzinie.
Malgorzata

O powstrzymanie pandemii koronawirusa i o ochronę dla naszych rodzin. O uzdrowienie dla Mariusza, Marysi, Bartka. O zdrowie i potrzebne Łaski dla Ewy,Artura oraz Krystyny i Ryszarda. Za ludzi,których skrzywdziłem. Za dusze śp Marianny i Stefanii,Romana,Franciszka,Ryszarda,Marii Bóg zapłać
Mariusz

O powstrzymanie pandemii koronawirusa i o ochronę dla naszych rodzin. O uzdrowienie dla Mariusza, Marysi, Bartka. O zdrowie i potrzebne Łaski dla Ewy,Artura oraz Krystyny i Ryszarda. Za ludzi,których skrzywdziłem. Za dusze śp Marianny i Stefanii,Romana,Franciszka,Ryszarda,Marii Bóg zapłać
Mariusz

Proszę o nawrócenie,przemianę serc,uwolnienie od zła,gniewu,perfekcjonizmu,smutku,urazy,grzechu;oczyszczenie, uzdrowienie duszy, psychiki,ciała,relacji oraz Błogosławieństwo Boże i pogłębienie życia duchowego i relacji z Bogiem przez Martyne i jej bliskich. Dziękuję za modlitwę.Dziekuje Bogu za wszystkie laski.
Katarzyna

Chciałam prosić o modlitwę w intencji mojego zdrowia psychicznego, jestem chora na depresję lękową, przebywam teraz na zwolnieniu lekarskim, leczę się lekami przeciwdepresyjnymi z działaniem przeciwlękowym,ale nadal lęk mnie paraliżuje. Boję się powrotu do pracy,że nie poradzę sobie z obowiązkami zawodowymi, boję się relacji z koleżankami w pracy, że nie zrozumieją mnie w mojej chorobie. Błagam o modlitwę.
Barbara

Szczęść Boze.Pokornie proszę o modlitwe za mojego męża,aby się pogodzil ze mną ,aby mi wybaczył i wrocił do domu,aby nie doszlo do rozwodu.
Aleksandra

Prosze o modlitwe w intencji mojego malzenstwa,aby nie doszlo do rozwodu,zeby mąz mi wybaczyl i wrocil do domu.Prosze rowniez o modlitwe aby sie nawrocil do Boga.
Aleksandra

Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…