Main Content

Wasze intencje, prosby, podziękowania

proszę o łaskę głębokiej wiary, święte życie, zmianę charakteru i postępowania dla Magdy . Opiekę Matki Bożej dla Magdy , Przemka i Klary.
Iwona

O cud uwolnienia i uzdrowienia dla Mariusza, Artura, Marysi. O zdrowie dla Krystyny,Ryszarda,Ewy,Joli,Bartka. Za dusze śp Marianny,Romana,Stefanii,Franciszka,Ryszarda,Marii. O zatrzymanie epidemii. Bóg zapłać
Mariusz

Proszę w intencji ciężko chorego męża Stanisława oraz o potrzebne łaski dla córki Bernadetty w dniu jej Bierzmowania
sabina

Proszę o modlitwę w następujących intencjach : -o ochronę i obronę od ataków złego , wszelkich uroków, zaklęć , przekleństw, -o uwolnienie od wszelkiego rodzaju zniewoleń , niemocy, braku wiary oraz nawrócenie i przebaczenie wraz z czystym sercem , -o łaskę mądrości i roztropności, pokoju ,zdrowia, odwagi, męstwa i siły, -o łaskę przygotowania się do spowiedzi generalnej, -o łaskę poddania się Duchowi Świętemu i jego prowadzeniu, -o łaskę miłości Pana Boga i bliźniego wraz z miłością miłosierną, - o zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe , - o znalezienie czasu do przygotowania się do spowiedzi generalnej oraz kapłana i kierownika duchowego. Chciałbym prosić o modlitwę w tych intencjach jak najdłuższą , co najmniej nowennową dla siebie, osób mi bliskich polecanych Panu Bogu oraz wszystkich podopiecznych. .Z Bożym podziękowaniem .Bóg zapłać !Pokój i Dobro ! Brat w Chrystusie –Leszek Proszę również o oddalenie ode mnie (moich bliskich polecanych Panu Bogu oraz podopiecznych ) nieprzyjaciół, uwolnienie od klątw, przekleństw, uroków i ich następstw oraz grzechów pokoleniowych i ich skutków. Proszę o łaskę nawrócenia ,żywej wiary ,nadziei i miłości , Bożego Pokoju i przebaczenia oraz siły i pomocy od Pana Boga dla Marków, Jarosławów. Adamów i Monik wraz z Sylwkami i Magdą i Andrzejami oraz Marty z Marcinami i Lilianną wraz Maksymilianem i Teresą i Mariannami i Leszkiem i Miłoszem oraz Małgorzatą, Robertem, Janiny z Zenkiem ,Halinek ,Ryszarda i Dariuszów i Jurka wraz z Tomaszem i Robertów oraz Jarosławów i Stanisławów i Krzysztofów i Alana ,Karoliny i Alicji oraz Kazimiery oraz Kamila ,Marii ,Tadeusza i Agaty Mirosława ,Sebastianów i Iwony ,Daniela , Jozefa, Pawła i Joanny, Jacka i Krystyny oraz Bożeny i Adama oraz Małgorzaty i Łukasza wraz z Krzysztofem i Joanną oraz dla Agnieszki i Jarosława. Proszę o łaskę miłosierdzia dla nich, szczególną opiekę Matki Bożej oraz orędownictwo wstawiennictwo Wszystkich Świętych wraz z Aniołami dla ich dzieci i bliskich .Proszę o modlitwę jak najdłuższą .Dziękuję .Z Panem Bogiem ! P.S. Proszę również o ochronę ,obronę i uwolnienie od działań, dręczeń i ataków diabelskich oraz wszelkich uroków ,zaklęć, przekleństw, guseł, i zamówień oraz klątw . Proszę o ochronę ,obronę i uwolnienie od działań, dręczeń i ataków diabelskich dla Monik, Aleksandry, Andrzejów ,Marków ,Magd, Sylwków i Adamów ,Marianny ,Leszka, Teresy i Jurka oraz Miłosza wraz z Małgorzatą i Tomaszem i Robertów i Jarosławów i Stanisławów i Alana ,Haliny, Karoliny i Alicji oraz Marii, Tadeusza i Agaty oraz Janiny i Zenonów wraz z Mariolą i Zbyszkiem oraz Adamem i Cris oraz Mirosława i Sebastianów i Iwony wraz z Krzysztofami oraz Jacka i Krystyny , Adama oraz Ew z mężami i Małgorzaty z mężem oraz Waldemara z żoną i Marcina i Krzysztofa z żonami oraz Zosi z rodziną oraz Danuty z Przemysławami oraz Bożeny z rodziną i Joanny z rodziną . Proszę o łaskę nawrócenia dla nich o siłę ,mądrość i roztropność w podejmowaniu decyzji oraz o pomoc ludzi których napotykają na swojej drodze .Niech zwycięski Krzyż Jezusa Chrystusa będzie położony przed nimi ,niech Najświętsza Maryja otoczy ich płaszczem miłości, niech Przenajświętsza Krew Zbawiciela-Jezusa Chrystusa ich obmywa i daje siłę do walki z przeciwnościami .Niech Miłosierdzie Pańskie spocznie na nich i ich bliskich i polecanych Panu Bogu .Niech ich wrogowie będą odesłani pod krzyż do stóp Króla Jezusa Chrystusa . Pokój i Dobro !O zdrowie duszy i ciała oraz umysłu i łaskę żywej wiary ! O zdrowie, dobrą opiekę ,cierpliwość i wytrwałość w znoszeniu cierpienia i wszelkich dolegliwości oraz o szybki powrót do zdrowia oraz Boży Pokój, szczególną opiekę Matki Bożej ,Aniołów i błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, dla ,o. Sławomira i ks. Waldemara ,ks. Mateusza ,księży Piotrów ,ks. Andrzeja ,ks. Zbigniewa oraz ks. Krzysztofa, ks. Jana, ks. Sylwestrów ,ks. Sławomira i ks. Karola i ks.Radosława, Grażyny,Bożen i Jana wraz z Jackiem ,Beatą i Januszem i Anną oraz Halinek jak i Jadwigi i Artura oraz Anny. Proszę o odwagę w pokonywaniu trudności i siły oraz zdrowie. Prosi Leszek .O zdrowie dla Marków. Proszę o łaskę trzeźwości i nawrócenia dla Andrzeja oraz zdrowie i Boży Pokój . PROSZĘ RÓWNIEŻ O POMOC I WSPARCIE W ROZWIĄZYWANIU ZAISTNIAŁYCH PROBLEMÓW ORAZ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA WSZELKIE POCZYNANIA ,AMEN, DZIĘKUJĘ, Proszę również o szybki powrót do zdrowia ojca Sławomira oraz Jacka ks.Waldemara i Andrzeja oraz Marię, Leszka , Grażyny, Marków, Marianien , Bożeny ,Stanisławy oraz Ks.Piotra i braci i siostry w Jezusie Chrystusie polecanych Panu Bogu. O łaskę miłosierdzia dla dusz zmarłych Stanisławy,Janiny,Józefa,Jana, Moniki,Barbary ,Andrzeja ,Jadwigi,Adriana,Feliksa ,Małgorzaty, Marioli,Mirosława,Genowefy, Artura, Barbary ,Zofii, Andrzeja , ,Zbigniewów, Stanisława , Janiny .Rafałów , ks .Bolesława , ks.Mieczysława ,ks. Dariusza, ks.Jarosława, Eulalii wraz z Tadeuszami, Czesławów ,Marty, Adama, Danuty ,Janów,Januszów i Ireneusza i Ryszarda, Wiesławy wraz z Ludwikiem i Henrykami oraz Robertem i Kazimierzem i Bożeną i Rafałem oraz Aliną i Pawłem i Kamilą i Dagmarą oraz Waldemara i Mirosławów i Henryka i wszystkich dusz czyśćcowych oraz pokój i miłość i wzajemne przebaczenie dla wszystkich którzy są pogrążeni w smutku i żalu. O łaskę miłosierdzia dla dusz zmarłych Andrzeja oraz Janów i Felicjana oraz Janusza ,Ryszardów i Joanny i Anny i Dagmary oraz Tomasza , Marty i Adama ,Danuty i Wiesławy i Ludwika i Zofii oraz Bożeny i Kazimierza ,Rafałów wraz z wszystkimi duszami czyśćcowymi . O łaskę miłosierdzia dla dusz Św. Pamięci Stefana, Janów i Romualda, Romana, Zbigniewa, Andrzejów i Felicjana, ks. Bolesława , ks. Henryka ,ks.Tomasza, ks.Mieczysława i Marianny, Władysława ,Czesławów, Mirosławów ,Czesławę i Jadwigę, Januszów ,Janów i Ryszardów i Eli oraz Eulalii ,Tadeusza i Tomasza oraz Ireneusza , Marty i Adama ,Danuty i Wiesławy i Ludwika oraz Kazimierzów i Eugenii, Bożeny oraz Zbigniewów i Ryszardów wraz z Moniką oraz Jana i Kamili .O pokój i miłość miłosierną Ich Dusz . Niech Niebo będzie dla Nich nowym i wiecznym Domem .Amen .Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a Światłość Wiekuista niechaj Im Świeci. Amen ! O błogosławieństwo Boże dla rodziny Dudów oraz Harasimowiczów szczególną opiekę Matki Bożej, siły i zdrowie wszelką pomoc i wsparcie wraz z łaską żywej wiary i nawrócenia oraz o Pokój Boży i wzajemną miłość. O zdrowie i łaskę żywej wiary dla Marty z rodziną,Marka,Renaty ,oraz Marianny i polecanych Panu Bogu w tym Małgorzaty i Łukasza oraz Iwony z rodziną . O łaskę umocnienia i scalenia małżeństwa Joanny i Krzysztofa zagrożonego rozwodem. Niech Najświętsza Maryja Panna otoczy Swym płaszczem Miłości ,zanurzy w Matczynym Sercu i niech oręduje i wstawia się za Nimi u Swego Syna Jezusa Chrystusa . O łaskę zdrowia dla Marianien ,Sabiny ,Leszka,Darków,Stanisława, Wiktora ,Andrzejów,Darków i Adama oraz Małgorzaty z mężem.O łaskę ochrony i obrony przed atakami złego i demonów ,szczególną opiekę Matki Bożej i Archanioła Michała i jego wojska Niebieskiego. O łaskę wstrząśnięcia dusz i poruszenia sumień oraz pojednanie z Panem Bogiem dla Monik i Magd i Sylwestrów, Roberta, Marka, Leszka, Dariuszów, Andrzejów. O uwolnienie od demonów, alkoholizmu, samobójstwa, rozpaczy, apatii, poddania się i załamania. O siłę do przetrwania trudnej sytuacji i znalezienie oparcia i pomocy w ramionach kochającego Ojca wraz z Synem Bożym i Duchem Świętym .Amen.O błogosławieństwo dla rozległej Rodziny i kuzynów oraz bratanic i bratanków ks.kan.Bolesława .O łaskę powrotu do zdrowia dla Maksymiliana . O zdrowie, potrzebne łaski i szczególną opiekę Matki Bożej ,błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej dla Zofii ,Marków, Marianien, Mariol, Leszka, Ewy , Darków, Andrzejów , Marcinów, Marty,Łukasza,Małgorzaty,Adama i Cris i polecanych Panu Bogu. O błogosławieństwo dla rodziny Małgorzaty i łaskę żywej wiary .
leszek

Proszę o modlitwę za Księdza Adama zarażonego koronawirusem. O łaskę zdrowia.
Magdalena

Proszę o modlitwę o całkowite uzdrowienie mojego synka Maksia i o uwolnienie go od codziennych dolegliwości bólowych. Bóg zapłać.
Barbara

Maryjo uproś nam łaskę miłości Boga i Ciebie nieustannie dla wszystkich w mojej rodzinie zawsze i uzdrowienia z chorób i lęku i uwolnienia i ochrony od wszelkiego zła szczególnie,grzechów i od złych duchów i ich sług i wpływów na chwałę Boga i świadectwo dla nas i tych którym mówię że w Bogu mamy wszelką ochronę także od wirusów bo... kto we mnie pokłada nadzieje wstydu nie dozna...,Jezu obiecałeś mnie bronić a ja ufam Tobie.
Joanna

Proszę o modlitwę za mnie o uwolnienie z ciągłego zmęczenia i depresji. Bóg zapłać za każdą modlitwę
Agnieszka

Proszę o modlitwe w intencji o dar życia wiecznego dla Daniela i Damiana. Bóg zapłać
Sylwia

Proszę o Cud uzdrowienia dla mojego synka Marcelka aby zaczął ruszać kończynami i sam oddychać oby wszystkie obrzegi się wchoneły . Szczęść Boże
Joanna

Bardzo proszę o modlitwę w intencji Mai i Dawida – o naprawę ich relacji i uratowanie ich miłości.
Dawid

Szczęść Boże, błagam o modlitwę o uwolnienie mnie spod wpływu złego o dar spowiedzi i nawrócenie sercem do Pana abym do niego wróciła oraz oddaję wszystkie swoje sny jakie ostatnio miewam czy to od Pana czy od złego. Panie ratuj moja Pogubioną duszę chcę znowu mieć odwagę być z Tobą, pomusz mi ulituj się nade mną. Amen
Anna

Pokornie prosze o modlitwe w intencji wiary, nadzieji i milosci z Piotrem o potrzebne laski, Bog zaplac
Agata Kasprzyk

Maryjo pomóż mnie i dzieciom mieć bliską relacje z Tobą i Bogiem,weź nasze kłopoty i choroby i wrogów,rozwiąż nasze problemy,pomagaj w codzienności i ochraniaj,pomóż abyśmy w pokoju mieli i czas i siły i chęci do bycia blisko z Tobą i Bogiem z miłości bez strachu,proszę
Joanna

Proszę o modlitwę w następujących intencjach: - Aby dnia 19.10.2020 roku o godzinie 10:00 rano Pan Jezus Chrystus wyciągnął Swoją Boską rękę i sprawił by Pan Policjant stwierdził że nie popełniłem wykroczenia. - Aby dnia 19.10.2020 roku o godzinie 10:00 rano Duch Święty podał mi co mam mówić na Policji i aby Duch Św napełnił Pana Policjanta.
Paweł

Proszę o modlitwę w intencjach Bogu wiadomych. Bóg zapłać.
Katarzyna

Dziękuję Matko Boża za otrzymane łaski .Proszę o dalszą Twoją opiekę i wstawiennictwo w intencji uchronienia przed ludźmi, którzy mnie krzywdzą, o uwolnienie z jarzma ogromnych długów i związanych z nimi czynnościami komorniczymi, znalezienia godnej, dobrej i stałej pracy, uwolnienia od nałogów. Święty Józefie, najczulszy oblubieńcze Bogarodzicy, orędowniku w sprawach beznadziejnych wstaw się za mną.
Emil

O cud uwolnienia i uzdrowienia dla Mariusza, Artura, Marysi. O zdrowie dla Krystyny,Ryszarda,Ewy,Joli,Bartka. Za dusze śp Marianny,Romana,Stefanii,Franciszka,Ryszarda,Marii. O zatrzymanie epidemii. Bóg zapłać
Mariusz

Drogie siostry, proszę o modlitwy za mojego synka... sprawa bardzo poważna ... Bóg zapłać.
Małgorzata

Za św. Pamięci Łabędź Andrzej, Katarzyna, i Dudzik Tadeusz i za całą rodzinę
Janina Dudzik

Dziękuję siostrom za modlitwę Niech Bóg Błogosławi tym którzy wspierają mnie nią. Proszę o łaską uzdrowienia po urazie kręgosłupa szyjnego, bólów głowy , niedowidzeniem i bólów oczu oraz brakiem powikłań. Aby Bóg zmiłował się nad moją duszą,
Anna

Bardzo proszę o modlitwę w intencji o zmianę pracy na dobre miejsce pracy. Z całego serca proszę o wsparcie modlitewne w tej intencji. Bóg zapłać!
Ania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę o modlitwę w intencji mojego zdrowia duszy i ciała. Jestem zarażony corona wwirusem od 9 dni. Przebywam w domu zmagając sie z gorączka. Serdecznie pozdrawiam Łącząc sie w modlitwie Tomasz
Tomasz

Prosze o modlitwe o zdrowie dla mojej synowej Magdy ,która jest w ciazy w piatym miesiacu i zaczynaja sie u niej powazne problemy z cukrzycą ciązowa oraz z nadcisnieniem.W pierwszej ciazy wymodlilismy i urodziła zdrowego Wojtusia o miesiac wczesniej.
Ewa

Błagam o modlitwę o szybki powrót do zdrowia po operacji dla Mateusza.
Gosia

Proszę o modlitwe w intencji o zdrowie i potrzebne łaski dla Piotra. O uzdrowienie go z nowotworu. Bóg zapłać
Sylwia

Zwracam się z prośbą o modlitwę wstawienniczą w intencji mojej mamy Danuty o wyproszenie miłosierdzia Bożego i uzdrowienia jej z ciężkiej choroby. Bóg zapłać za pamięć w modlitwie. córka Anna
Anna

Proszę o modlitwę o rozwiązanie problemów w pracy
Zofia

Bardzo prosze o wsparcie modlitewne w intencji naszej rodziny o zdrowie i prace oraz o dar macierzyństwa dla Kingi i Grzegorza , zdrowie dla nowo poczetęgo dziecka Gosi i Bartka oraz o załozenie rodzin dla Agaty i Mateusza na wzór sw. rodziny z Nazaretu.
Bozena

Proszę o uratowanie małżeństwa Sofi i Jorge, aby się nie rozwiedli, i wybaczyli sobie wszystko.
Magda

O cud uwolnienia i uzdrowienia dla Mariusza, Artura, Marysi. O zdrowie dla Krystyny,Ryszarda,Ewy,Joli,Bartka. Za dusze śp Marianny,Romana,Stefanii,Franciszka,Ryszarda,Marii. O zatrzymanie epidemii. Serdeczne Bóg zapłać
Mariusz

Szczęść Boże! Proszę o modlitwę w intencji wartościowej, rozwijającej pracy, znalezieniu prawdziwej miłości i przyjaciół, realizacji bożego powołania, jak najlepszych relacji międzyludzkich, słusznych wyborów na polu prywatnym i zawodowym. Proszę o dar radości, dojrzałości, roztropności i gorliwości w wypełnieniu moich obowiązków. Bóg zapłać!
Mateusz

Proszę o modlitwę w intencji wnuczka o cud uzdrowienia
Małgorzata

Panie Jezu i Mamo Boża Ukochana, na początku bardzo chciałabym za wszystko przeprosić i za wszystko podziękować. Panie Jezu i Mamo Boża błagam o ukochanego mężczyznę już teraz, żeby mnie kochał i był mi wierny, przepraszam i błagam żeby był wysoki, szczupły, przystojny, włosy, silny, wykształcony, troszkę tylko straszy, żeby mi się podobał, i żeby to był ten Jedyny. Błagam o pełne zdrowie, szczęście, brak chorób i nosicielstw i uzależnień i wypadków i trosk, o pomoc w pracy i żebym jej nie straciła, o urodę i bycie chudziutką, i żebym już nie cierpiała i była szczęśliwa, błagam z całej duszy. Błagam z całego serca o relacje z Radosławem, z Hubertem, z Tomaszem. Panie Jezu Mamo Boża żeby było tak jakbym chciała... tak właśnie jak chciałabym… Wy wiecie... błagam tak bardzo… przepraszam. Błagam o zdrowie, długie życie, brak trosk, dostatek i brak problemów dla moich Rodziców Renaty i Michała Lussa. Błagam żeby może też tak nie włączali się w moje życie tzn. nie martwili się, nie denerwowali, byli zadowoleni i zawsze z uśmiechem pozwalali podejmować własne decyzje. I żebym zamieszkała już sama jak najprędzej. Karolina Lussa, lat 31, Piekoszów
Karolina Lussa

Szczęść Boże, Kochane siostry proszę o modlitwę uzdrowienia za moją mamę Marię, która jest po ciężkim udarze, jest nieprzytomna w bardzo ciężkim stanie. Proszę o modlitwę o przebudzenie i powrót do zdrowia. Bóg zapłać Córka Monika
Monika

Bardzo proszę o modlitwę w intencji szybkiego powrotu do zdrowia mamy Anieli
Dorota

Błagam o modlitwę o szczęśliwa operacje i szybki powrót do zdrowia dla syna Mateusza
Gosia

Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus, Drogie Siostry bardzo proszę o wsparcie modlitewne, o jasność umysłu,o zrozumienie co jest dobre, a co złe.
Ania

Proszę o modlitwę o uzdrowienie mojego małżeństwa, nawrócenie męża, by zakończył romans i wrócił do domu. O siłę dla mnie do duchowej walki o nasze małżeństwo.
Jola

Szczęść Boże, proszę o modlitwę wstawienniczą o łaski dla naszej rodziny, łaskę zdrowia, zgody, pojednania i odmiany serc. Bóg zapłać
Janusz

Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…