Main Content

Modlitewne SOS

Droga Siostro, Drogi Bracie - zapraszamy Cię do skorzystania z MODLITEWNEGO SOS. Wystarczy tylko wpisać swoje imię i intencję, którą nosisz w swoim sercu. W tej intencji, razem z Tobą, modlić się będą siostry klauzurowe z wybranego przez Ciebie zakonu:

  • Siostry Franciszkanki-Bernardynki
  • Siostry Klaryski

Wyznaczona do tego siostra potwierdzi przyjęcie Twojej prośby o modlitwę przesyłając Ci na Twój e-mail potwierdzenie oraz informację o terminie i formie ich modlitwy w Twojej intencji. Modlitwa sióstr jest realizacją ich powołania zakonnego - nie jest konieczne składanie żadnej ofiary, gdy prosisz o modlitwę w jakiejś intencji.

Chcemy, aby z MODLITEWNEGO SOS mógł skorzystać każdy, niezależnie od swojej aktualnej sytuacji finansowej. Jeżeli możesz i chcesz wspomóc Siostry materialnym darem możesz to uczynić w sposób wskazany na stronie. Nie jest to jednak warunkiem przyjęcia przez siostry Twojej prośby o modlitwę.

UWAGA:
Siostry Karmelitanki Bose nie używają internetu. Możesz je poprosić o modlitwę
telefonicznie: 014-62-76-122
lub listownie:
Siostry Karmelitanki Bose
ul. Krzyska 19, 33-100 Tarnów

Przyślij swoją intencję wpisując ją w formularz poniżej:

Twoje imie:
Twój e-mail:

Wyślij do:
Siostry Franciszkanki-Bernardynki
Siostry Klaryski

Wpisz intencję, prośbę, podziękowanie


Wasze intencje, prośby, podziękowania...

Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…