Main ContentRedemptoryści (CSsR)

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela
Congregatio Sanctissimi REDEMPTORIS 

Dom Generalny: Via Merulana 31, I - 00185 Roma
tel. +39/06/494-901, e-mail: seg.gen@cssr.com 

Przełożony prowincji warszawskiej: O. Janusz Sok CSsR
ul. Piesza 1, 00-230 Warszawa
tel. 22-63-69-554; 
fax 22-83-26-121, 
e-mail: sekretariat@cssr.pl 

Lubaszowa 33, 33-172 Siedliska Tuchowskie 
tel./fax 14-65-06-268, 
fax wew. 45, 
e-mail: lubaszowa@cssr.pl lub rekolekcje1@wp.pl

33-351 Łomnica Zdrój 253
tel./fax 18-44-68-001, 
e-mail: rekolekcje2@wp.pl 

33-170 Tuchów, ul. Wysoka 1
tel. 14-63-27-200;
fax 14-63-27-201,
e-mail: tuchow@cssr.pl
Strona WWW: http://sanktuariumtuchow.pl

Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów
tel. 14-63-27-200, fax 14-63-27-251,
e-mail: rektorwsd@redemptor.pl
Strona WWW: http://wsd.redemptor.pl

Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…