Main ContentFranciszkanie (OFM)

http://www.tarnow.bernardyni.pl

Zakon Braci Mniejszych
Ordo Fratrum Minorum

Przełożony generalny: O. Jose Rodriguez Carballo OFM
Via S. Maria Mediatrice 25, I - 00165 Roma
tel. +39/06/68-491-203

Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP (bernardyńska)
Przełożony prowincji: O. Teofil Czarniak
30-960 Kraków 1,
ul. Bernardyńska 2, skr. poczt. 765
tel. 12-42-96-317,
e-mail: kuria@bernardyni.com
Strona WWW: 
www.bernardyni.com
www.duszpasterstwo.bernardyni.pl
www.twitter.com/bernardyni

33-100 Tarnów, ul. Bernardyńska 13
tel. 14-62-22-749

Prowincja Matki Bożej Anielskiej
(reformacka)
Minister prowincjalny: o. Jacek Koman OFM
31-012 Kraków, ul. Reformacka 4
tel. 12-42-20-623,
fax 12-42-30-495,
e-mail: ofm@ofm.krakow.pl
Strona WWW : http://www.ofm.krakow.pl

32-840 Zakliczyn, ul. Klasztorna 2
tel. 14-66-53-440, 014-66-53-550,
e-mail: zakliczyn@ofm.krakow.pl
Strona WWW: http://franciszkaniezakliczyn.pl

 

Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…