Main ContentJeśli chcesz pomóc...

Głównym zadaniem sióstr z zakonów kontemplacyjnych zawsze była i jest nadal modlitwa w intencji Kościoła, świata i wszystkich, którzy o modlitwę poproszą. Przeznaczają na nią codziennie wiele godzin.
Oprócz modlitwy siostry trudnią się wykonywaniem różnorodnych prac mających służyć chwale Bożej i pożytkowi ludzi. Nie są to jednak na ogół prace mogące stanowić wystarczające źródło utrzymania sióstr i budynków klasztornych. Dlatego od wieków zakony kontemplacyjne żyją z Opatrzności Bożej i dobrowolnych darów ludzi wierzących.
Droga Siostro, Drogi Bracie –  jeżeli chcesz pomóc siostrom klauzurowym w zaspokojeniu doczesnych potrzeb, aby mogły całym sercem poświęcić się modlitwie także i za Ciebie, możesz to uczynić wpłacając dobrowolną ofiarę na konto:

Klasztor Sióstr Bernardynek
BSR O/Zakliczyn
Nr konta:   21 8589 0006 0140 0000 1573 0001

Karmelitanki Bose (OCD)
Zakon Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
ul. Krzyska 19; 33-100 Tarnów
tell. 14 627 61 22
Bank Pekao I Oddział w Tarnowie Pl. Kazimierza Wielkiego 3a 33-100 Tarnów
Nr 67 1240 1910 1111 0010 9920 1343

Klasztor Sióstr Klarysek
Plac Św. Kingi ;1 33-340 STARY SĄCZ
tel.: 18 446 04 99 fax: 18 446 01 73
e-mail: sekretariat@klaryski.sacz.pl
Bank Spółdzielczy
ul. Daszyńskiego 11, 33-340 Stary Sącz
Nr 54 881600012001000024240001

Za każdy gest dobroci i otwarte serce składamy serdeczne Bóg zapłać!
zapewniając o modlitewnej pamięci …

Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…