Main Content

Informacje z życia zakonnego


Informacja z dnia: 2015-09-25

Dni skupienia dla Sióstr Przełożonych 2015/2016

 

Tarnów, WSD, ul. Piłsudskiego 6

 

DATA

PROWADZĄCY

OPRAWA LITURGICZNA

1. X

Ks. mgr Stanisław Cyran

Siostry Szarytki

5. XI

Ks. dr Jerzy Smoleń

Siostry Karmelitanki

3. XII

Ks. dr Zbigniew Krzyszowski 

Siostry Służebniczki Dębickie 

7. I

Ks. mgr lic. Artur Ważny

Siostry Józefitki

2. II

Święto Życia Konsekrowanego

3. III

Ks. dr Adam Nita

Siostry Nazaretanki

7.IV

O. Ryszard  Bożek CSsR

Siostry Albertynki

5. V

Ks. dr Jerzy Smoleń

Siostry Służebniczki Starowiejskie

 

Nowy Sącz, Biały Klasztor

 

DATA

PROWADZĄCY

OPRAWA LITURGICZNA

8. X

Ks. mgr Stanisław Cyran

Siostry Szarytki

12. XI

Ks. dr Jerzy Smoleń

Siostry Niepokalanki

10. XII

Ks. dr Zbigniew Krzyszowski

Siostry Służebniczki Dębickie

14. I

Ks. mgr lic. Artur Ważny

Siostry Józefitki

2. II

Święto Życia Konsekrowanego

10. III

Ks. dr Adam Nita

Siostry Nazaretanki

14.IV

O. Ryszard  Bożek CSsR

Siostry Albertynki

12. V

Ks. dr Jerzy Smoleń

Siostry Służebniczki Starowiejskie

 

 

Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…