Main Content

Wasze intencje, prosby, podziękowania

Szczęść Boże. Bardzo proszę o modlitwę i post w mojej intencji. Jestem w okropnym stanie duchowym i psychicznym. Niech Was Bóg błogo+sławi. ks. Krystian
ks. Krystian

Proszę o modlitwie o moje uzdrowienie czyli Magdaleny i uratowanie małżeństwa z Rafałem i jego przemianę serca
Magdalena

Proszę o modlitwę w intencji kupna działki i rozpoczęcia budowy dla Grażyny i Roberta. Bóg zapłać.
Agnieszka

Proszę o rozwiązanie trudnej sytuacji w pracy z koleżanką Elą z którą się bardzo trudno i ciężko pracuje
Liza

proszę o powrót do wiary dla mojego syna Szymona i pomoc w rozwiązaniu Jego życiowych problemów; niech znajdzie właściwą drogę i wyjdzie z depresji
IRENA

Panie Boże, bardzo proszę o wolność dla Sylwii i jej dzieci. Uwolnij ich z przemocy i biedy. Proszę także o mądrość i łatwość w przyswajaniu wiedzy dla Danielka.
Kornelia

O odnalezienie swojej ścieżki zawodowej i o nową, dobrą pracę.
Aleksandra T. z Wrocławia

Proszę o modlitwę za uczestników, posługujących i o owoce kursu ewangelizacyjnego Eureka dla młodzieży bierzmowanej.
Paweł

Proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny, żeby Bóg ją uratował. Proszę o modlitwę za mnie grzesznika i moją żonę, żebyśmy mogli doświadczyć miłości Boga.
karol

Proszę o modlitwę w intencji ks. Krystiana, o uwolnienie z poważnego stanu depresji
Weronika

Drogie Siostry, bardzo proszę o opiekę Modlitwy w intencji mojej Rodziny, z prośbą o wyjście z problemów finansowych.
Bartłomiej

Szczęść Boże. Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojej żony, aby złe duchy, które ją dręczą odstąpiły od niej, aby przestały do niej mówić, głosy podważają ważność spowiedzi, wyśmiewają fakt, że żona przyjmuje Komunię, twierdzą że żona modli się do nich, że Bóg ją zostawił, komentują wydarzenia które dzieją się wokół niej. Żona odczuwa także naciski na różne części ciała, które mają udowadniać , że nie ona włada swoim ciałem tylko głosy, żeby wyrzekła się Jezusa. Z serca dziękuję.
Zbigniew

Prosze o modlitwe za mnie o to by Dobry Bóg zlitował się nade mną i uzdrowił moją psychikę i nerwy.
Agnieszka

Drogie Siostry, bardzo proszę o modlitwę w intencji związku Magdaleny i Piotra. Z góry bardzo dziękuję.
Magdalena

BARDZO PROSZĘ O MODLITWĘ O DAR POTOMSTWA DLA NAS-AGATY I STANISŁAWA.BÓG ZAPŁAĆ
AGATA

O potrzebne łaski, uratowanie małżeństwa Anny i Waldemara, miłość i jedność w małżeństwie, błogosławieństwo Boże w domu i pracy dla małżonków, pomoc w remoncie
beata

O szczęśliwe rozwiązanie dla siostry Moniki, jutro idzie do szpitala.
Anna

Proszę o modlitwę w następujących intencjach : -o ochronę i obronę od ataków złego , wszelkich uroków,zaklęć , przekleństw -o uwolnienie od wszelkiego rodzaju zniewoleń , niemocy,braku wiary oraz nawrócenie i przebaczenie wraz z czystym sercem , -o łaskę mądrości i roztropności, pokoju ,zdrowia, odwagi,męstwa i siły -o łaskę przygotowania się do spowiedzi generalnej -o łaskę poddania się Duchowi Świętemu i jego prowadzeniu -o łaskę miłości Pana Boga i bliźniego wraz z miłością miłosierną - o zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe . Chciałbym prosić o modlitwę w tych intencjach jak najdłuższą , co najmniej nowennową dla siebie, osób mi bliskich polecanych Panu Bogu oraz wszystkich podopiecznych. .Z Bożym podziękowaniem .Bóg zapłać !Pokój i Dobro ! Brat w Chrystusie –Leszek Proszę również o oddalenie ode mnie (moich bliskich polecanych Panu Bogu oraz podopiecznych ) nieprzyjaciół, uwolnienie od klątw, przekleństw, uroków i ich następstw oraz grzechów pokoleniowych i ich skutków. Proszę o łaskę nawrócenia ,żywej wiary ,nadziei i miłości , Bożego Pokoju i przebaczenia oraz siły i pomocy od Pana Boga dla Marków, Jarosławów. Adama i Monik wraz z Sylwkami i Magdą i Andrzejami oraz Marty z Marcinami i Lilianną wraz Maksymilianem i Teresą i Mariannami i Leszkiem i Miłoszem oraz Małgorzatą, Robertem, Janiny z Zenkiem ,Halinek ,Ryszarda i Dariuszów i Jurka wraz z Tomaszem i Robertów oraz Jarosławów i Stanisławów i Krzysztofów i Alana ,Karoliny i Alicji oraz Kazimiery oraz Kamila ,Marii ,Tadeusza i Agaty Mirosława ,Sebastianów i Iwony ,Daniela , Jozefa, Pawła i Joanny, Jacka i Krystyny oraz Bożeny i Adama oraz Małgorzaty i Łuka- sza. Proszę o łaskę miłosierdzia dla nich, szczególną opiekę Matki Bożej oraz orędownictwo wstawiennictwo Wszystkich Świętych wraz z Aniołami dla ich dzieci i bliskich .Proszę o modlitwę jak najdłuższą .Dziękuję .Z Panem Bogiem ! P.S. Proszę również o ochronę ,obronę i uwolnienie od działań, dręczeń i ataków diabelskich. Proszę o ochronę ,obronę i uwolnienie od działań, dręczeń i ataków diabelskich dla Monik, Andrzejów ,Marków ,Magd, Sylwków i Adama ,Marianny ,Leszka, Teresy i Jurka oraz Miłosza wraz z Małgorzatą i Tomaszem i Robertów i Jarosławów i Stanisławów i Alana ,Haliny, Karoliny i Alicji oraz Marii, Tadeusza i Agaty oraz Janiny i Zenonów wraz z Mariolą i Zbyszkiem oraz Adamem i Cris oraz Mirosława i Sebastianów i Iwony wraz z Krzysztofami oraz Jacka i Krystyny , Adama oraz Ew z mężami i Małgorzaty z mężem oraz Waldemara z żoną i Marcina i Krzysztofa z żonami. Proszę o łaskę nawrócenia dla nich o siłę ,mądrość i roztropność w podejmowaniu decyzji oraz o pomoc ludzi których napotykają na swojej drodze .Niech zwycięski Krzyż Jezusa Chrystusa będzie położony przed nimi ,niech Najświętsza Maryja otoczy ich płaszczem miłości, niech Przenajświętsza Krew Zbawiciela-Jezusa Chrystusa ich obmywa i daje siłę do walki z przeciwnościami .Niech Miłosierdzie Pańskie spocznie na nich i ich bliskich i polecanych Panu Bogu .Niech ich wrogowie będą odesłani pod krzyż do stóp Króla Jezusa Chrystusa . Pokój i Dobro ! O zdrowie, dobrą opiekę ,cierpliwość i wytrwałość w znoszeniu cierpienia i wszelkich dolegliwości oraz o szybki powrót do zdrowia oraz Boży Pokój, szczególną opiekę Matki Bożej ,Aniołów i błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, dla ,o.Sławomira i ks.Waldemara ,ks.Mateusza ,księży Piotrów ,ks.Andrzeja ,ks,Zbigniewa oraz ks. Krzysztofa, ks.Jana, ks.Sylwestra,ks.Sławomira i ks.Karola i Dagmary oraz Grażyny i Jana wraz z Jackiem ,Beatą i Januszem. Proszę o odwagę w pokonywaniu trudności i siły oraz zdrowie. Prosi Leszek . PROSZĘ RÓWNIEŻ O POMOC I WSPARCIE W ROZWIĄZYWANIU ZAISTNIAŁYCH PROBLEMÓW ORAZ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA WSZELKIE POCZYNANIA ,AMEN, DZIĘKUJĘ, Proszę również o szybki powrót do zdrowia ojca Sławomira oraz Jacka ks.Waldemara i Andrzeja oraz Marię, Leszka ,Dagmary ,Grażyny, Marków, Marianien ,Stanisławy i braci i siostry w Jezusie Chrystusie polecanych Panu Bogu. O łaskę miłosierdzia dla dusz zmarłych Andrzeja ,Feliksa ,Zbigniewów, Stanisława , Janiny .Rafałów , ks .Bolesława , ks.Mieczysława ,ks. Dariusza, Eulalii wraz z Tadeuszem, Czesława ,Marty, Adama, Danuty ,Jana i Ireneusza i Ryszarda, Wiesławy wraz z Ludwikiem i Henrykami oraz Robertem i Kazimierzem i Bożeną i Rafałem oraz Aliną oraz wszystkich dusz czyśćcowych oraz pokój i miłość i wzajemne przebaczenie dla wszystkich którzy są pogrążeni w smutku i żalu. O łaskę miłosierdzia dla dusz zmarłych Andrzeja oraz Jana i Felicjana oraz Janusza ,Ryszardów i Joanny oraz Tomasza , Marty i Adama ,Danuty i Wiesławy i Ludwika i Zofii oraz Bożeny i Kazimierza ,Rafałów wraz z wszystkimi duszami czyśćcowymi oraz pokój i miłość i wzajemne przebaczenie dla wszystkich którzy są pogrążeni w smutku i żalu. Proszę o zadbanie o pozostawionego pieska i kotka i królika. O łaskę miłosierdzia dla Św. Pamięci Janów i Romualda, Zbigniewa, Andrzeja i Felicjana, ks. Bolesława , ks. Henryka, ks.Mieczysława i Marianny, Władysława ,Czesława i Jadwigę, Januszów ,Janów i Ryszardów i Eli oraz Eulalii ,Tadeusza i Tomasza oraz Ireneusza , Marty i Adama ,Danuty i Wiesławy i Ludwika oraz Kazimierzów i Eugenii, Bozeny oraz Zbigniewów i Ryszarda .O pokój i miłość miłosierną Ich Dusz . Niech Niebo będzie dla Nich nowym i wiecznym Domem .Amen .Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a Światłość Wiekuista niechaj Im Świeci. Amen ! O błogosławieństwo Boże dla rodziny Dudów oraz Harasimowiczów szczególną opiekę Matki Bożej, siły i zdrowie wszelką pomoc i wsparcie wraz z łaską żywej wiary i nawrócenia oraz o Pokój Boży i wzajemną miłość. O zdrowie i łaskę żywej wiary dla Marty z rodziną ,oraz Marianny i polecanych Panu Bogu . O łaskę umocnienia i scalenia małżeństwa Magdy i Marka zagrożonego rozwodem. Niech Najświętsza Maryja Panna otoczy Swym płaszczem Miłości ,zanurzy w Matczynym Sercu i niech oręduje i wstawia się za Nimi u Swego Syna Jezusa Chrystusa . O łaskę zdrowia dla Marianien ,Leszka,Darków,Stanisława i Adama oraz Małgorzaty z mężem.O łaskę ochrony i obrony przed atakami złego i demonów ,szczególną opiekę Matki Bożej i Archanioła Michała i jego wojska Niebieskiego. O łaskę wstrząśnięcia dusz i poruszenia sumień oraz pojednanie z Panem Bogiem dla Moniki, Roberta, Marka, Leszka, Dariuszów, Andrzejów. O uwolnienie od demonów, alkoholizmu, samobójstwa, rozpaczy, apatii, poddania się i załamania. O siłę do przetrwania trudnej sytuacji i znalezienie oparcia i pomocy w ramionach kochającego Ojca wraz z Synem Bożym i Duchem Świętym .Amen.O błogosławieństwo dla rozległej Rodziny i kuzynów oraz bratanic i bratanków ks.kan.Bolesława .
LESZEK

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Zycia Kontemplacyjnego z darem modlitwy i wdzięcznością zyczy Violetta
Violetta

Proszę o modlitwę za syna aby zdobył pracę w wymarzonym zawodzie i założył rodzinę z wierzącą dziewczyną.
Sławka

Proszę o modlitwę w intencji zdrowia dla mojego nienarodzonego dziecka i dla mnie. Mam złe wyniki badań, które zagrażają zdrowiu mojego dziecka. Z całego serca dziękuję.
Agnieszka

proszę o modlitwe w intencji Bogu wiaodmej
joanna

Proszę o modlitwę w o światło Ducha Świętego w rozwiązywaniu życiowych problemów i siły do trwania w życiu chrześcijańskim.
Kasia

Proszę o modlitwę w intencji łaski uzdrowienia córeczki Nadii Marii K. Bóg zapłać
Paulina

Proszę o modlitwę w intencji łaski uzdrowienia córeczki Nadii Marii K. Bóg zapłać
Paulina

Szczęść Boże, Proszę o modlitwę za mojego chorego Tatę Andrzeja o cud uzdrowienia.  Bóg zapłać!
Krzysztof

Bardzo prosze o modlitwe w intencji mojego meza podaje intencje o laske uzdrowienia. Dla ryszarda z ciezkiej choroby nowotworowej. Bog zaplac
Barbara

Bardzo prosze o modlitwe w intencji mojego meza podaje intencje o laske uzdrowienia. Dla ryszarda z ciezkiej choroby nowotworowej. Bog zaplac
Barbara

Witam, prosze o to, by na swiecie nastapil pokoj; by chorzy byli uzdrowieni; by wielu byli pozytywnie (optymistycznie) nastawieni do zycia, by czuli sie szczesliwi pomimo roznych okolicznosci. Dziekuje!
Elwira

O uzdrowienie mojego młodszego rodzonego brata, ma raka jelita grubego i właśnie przechodzi pierwszą chemię. O siły dla całej rodziny. Światło ducha świętego dla lekarzy i personelu medycznego.
Martyna

O uzdrowienie mojego młodszego rodzonego brata, ma raka jelita grubego i właśnie przechodzi pierwszą chemię. O siły dla całej rodziny. Światło ducha świętego dla lekarzy i personelu medycznego.
Martyna

Proszę o modlitwę w intencji zdrowia i ochrony dla synka i brata. Bóg zapłać!
AGNIESZKA

Proszę o modlitwę w intencji zdrowia i ochrony dla synka i brata. Bóg zapłać!
AGNIESZKA

Bardzo prosimy o modlitwę za małym dzieckiem o łaskę zdrowia Boże błogosławieństwo dla jego matki o więcej szacunku ze strony męża.
helena

Proszę o zdrowie dla mojej Chrzestnej Mamy, o siłę w walce w chorobie, o to, aby rana się wygoiła.
Beata

Prosze o modlitwe o rozwoj biznesu betterware, aby duzo osob wpisywalo sie do grupy.
Gabriela

Prosze o modlitwe o rozwoj biznesu betterware, aby duzo osob wpisywalo sie do grupy.
Gabriela

Proszę o modlitwę o łaskę zdrowia dla Wiktorka po operacji,aby opuściła go gorączka i był zdrowy.
Alicja

Proszę o modlitwę o łaskę zdrowia dla Wiktorka po operacji,aby opuściła go gorączka i był zdrowy.
Alicja

Bardzo proszę o modlitwę za moją mamę, którą czeka poważna operacja. O wiarę, spokój, pomyślność operacji, siły i szybki powrót do zdrowia! Bóg zapłać za modlitwę.
Asia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442