Main ContentJózefitki (CSSJ)

http://www.jozefitki.pl

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa 

Przełożona generalna: M. M. Jana Przetak
31-518 Kraków, ul. Moniuszki 8
tel. 12-61-76-100                                   
e-mail: cssjkrk@rubikon.pl                                                                             
Strona WWW: http://www.jozefitki.pl   

Przełożona prowincjalna:
s. M. Antonia Sylwia Piekarz
33-100 Tarnów,
ul. Mościckiego 34
tel. 14-62-21-137,
fax wew. 100, 14-63-00-691
e-mail: prowtar@jozefitki.pl 

Domy zakonne

Dom prowincjalny:
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 34
tel. 14-62-21-137, e-mail:cssjtar@gmail.com 

33-332 Florynka 70
tel. 18-44-71-611,
e-mail: florynkacssj@op.pl 

33-100 Tarnów, Pl. Katedralny 3 
tel. 14-62-22-726 

33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6 
tel. 14-62-13-505,
e-mail: siostrywsd@wp.pl 

33-170 Tuchów, ul. św. Józefa 9 - Dom Pogodnej Jesieni
tel. 14-65-25-459,
e-mail: domjesieni@tarnow.opoka.org.pl 

32-865 Uszew, Rynek 100
tel. 14-68-69-250

32-840 Zakliczyn, ul. Mickiewicza 68
tel. 14-66-53-249,
e-mail: zakliczyncssj@o2.pl

Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…