Main ContentKarmelitanki Dzieciątka Jezus (CSCIJ)

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Przełożona generalna: S. Błażeja Stefańska
05-260 Marki k. Warszawy, ul. Pomnikowa 10 b 
tel. 22-78-11-555
e-mail: karmeldzj_dg@wp.pl

Przełożona prowincjalna: s. Arnoldę Dulak 
32-083 Balice Szczyglice, ul. Krakowska 8
tel. 12-63-79-929, tel./fax 12 63-84-880
e-mail: kdzj@raster.krakow.pl

Domy zakonne

33-342 Barcice 28 a
tel. 18-44-66-607
e-mail: karmel_barcice@interia.pl

Chomranice 113, 33-394 Klęczany
tel. 18-44-33-172; 784-975-809
e-mail: kdzjchomranice@gmail.com

33-388 Gołkowice Górne 83
tel. 18-44-63-222                                             
e-mail: kdzj.golkowice@op.pl

39-300 Mielec, ul. Dębicka 2 
tel. 17-58-28-122
e-mail: mieleckarmel@interia.pl

33-311 Wielogłowy 270 
tel. 18-44-32-316
e-mail: wielkarmel@gmail.com

Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…