Main ContentSłużebniczki Starowiejskie

http://www.sluzebniczkitarnow.pl

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

Przełożona generalna: M. Beata Chwistek
36-201 Stara Wieś 460
tel. 13-43-41-476; fax 13-43-41-510

Przełożona prowincjalna: M. Bronisława Wieczorek
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 18
tel. 14-62-12-945; tel./fax 14-62-14-660
e-mail: sekret@mail.in.tarnow.pl
Strony WWW: http://www.sluzebniczkinmp.pl

Domy zakonne:

Dom prowincjalny: 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 18
tel. 14-62-12-945,
e-mail: dsemeryt@in.net.pl

32-800 Brzesko, Pl. Kazimierza Wielkiego 12
tel. 14-68-62-168,
e-mail: siostry.brzesko@onet.eu

32-800 Brzesko, ul. Św. Brata Alberta 8
tel. 14-68-63-915,
e-mail: słuzebniczki.brzesko@wp.pl

32-800 Brzesko, ul. Starowiejska 6
tel. 14-66-30-584, fax 14-62-77-348
e-mail: dps_brzesko@mail.zetosa.com.pl

33-190 Ciężkowice, ul. św. Andrzeja 10
tel. 14-69-81-336,
e-mail: siostry.ciezkowice@onet.eu

32-860 Czchów, Rynek 4
tel. 14-68-43-050,
e-mail: sczchow@interia.pl

33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Różana 2
tel. 14-65-78-115,
e-mail: siostryochronkadt@wp.pl

33-330 Grybów, Rynek 9
tel. 18-54-83-637,
e-mail: grybcar123@wp.pl

Kamienica
267, 34-608 Kamienica
tel. 18-33-23-026,
e-mail: s.kamienica@onet.eu

Kąty
49, 32-862 Porąbka Iwkowska
tel. 14-68-44-640,
e-mail: skaty.pl@gmail.com

Krosna
54, 34-603 Ujanowice
tel. 18-33-34-105, e-mail ochronkakrosna@tlen.pl

33-380 Krynica - Zdrój, ul. Dąbrowskiego 5
tel. 18-47-15-421,
e-mail: siostryochronkakrynica@interia.pl

33-380 Krynica - Zdrój, ul. Kraszewskiego 72
tel. 18-47-15-288  

33-206 Luszowice, Pl. św. Józefa 11
tel. 14-64-13-393,
e-mail: zgrss-luszowice@wp.pl

33-390 Łącko, ul. Szczawnicka 27
tel. 18-44-46-034,
e-mail: sluzebniczkilacko@op.pl

Mikluszowice
1, 32-708 Dziewin
tel. 12-28-17-369,
e-mail: siostrymikluszowice@interia.pl

33-151 Nowa Jastrząbka 31
tel. 014-67-86-037,
e-mail: nowa.jastrzabka@outlook.com

Nowodworze
42 B, 33-112 Tarnowiec
tel. 14-67-95-717,
e-mail: siostrynowodworze@wp.pl

33-300 Nowy Sącz, ul.Husarska 4a
tel. 18-44-37-600,
e-mail: siostrysacz@gmail.com

33-210 Olesno, ul. Jagiełły 6
tel. 14-64-11-127,
e-mail: siostry.olesno@wp.pl

33-387 Olszana 114, 33-386 Podegrodzie
tel. 18-44-79-314,
e-mail: siostryolszana114@interia.pl

33-250 Otfinów 36
tel. 14-64-52-372,
e-mail:otfinow@interia.pl

32-854 Porąbka Uszewska 272
tel. 14-66-56-860,
e-mail: porabka@interia.pl

39-310 Radomyśl Wielki, ul. Firleja 28,
tel. 14-68-19-682,
e-mail: radomyslw_siostrys@wp.pl

Rzepiennik Biskupi
278, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski
tel. 14-65-30-070,
e-mail: siostry.rzepiennik@interia.pl

32-765 Rzezawa, ul. Wiśniowa 1
tel. 14-68-58-520,
e-mail: siostryrzezawa@poczta.fm

34-460 Szczawnica, ul. Szalaya 18
tel. 018-26-22-372,
e-mail: ochronka.szczawnica@neostrada.pl

34-460 Szczawnica, ul. Zawodzie 18
tel. 18-26-22-246,
e-mail: sluzebniczkiszczawnica@wp.pl

33-230 Szczucin, ul. Wolności 45
tel. 14-64-36-269,
e-mail: siostryszczucin@op.pl

33-158 Szynwałd 367
tel. 14-67-42-003,
e-mail: ssprzedszkole.szd@o2.pl

33-100 Tarnów, ul. Sióstr Służebniczek 2
tel. 14-62-15-474,
e-mail: ochronka.sluzebniczek2@op.pl

33-100 Tarnów, Al. MB Fatimskiej 39
tel. 14-62-15-620,
e-mail: siostrymbfatimska@interia.pl

33-100 Tarnów, ul. Osiedle 8
tel. 14-62-13-312,
e-mail: ssosiedle@poczta.onet.pl

33-383 Tylicz, Rynek 14 a
tel. 18-47-11-137,
e-mail: ochronka.tylicz@neostrada.pl

34-603 Ujanowice 15
tel. 18-33-34-166

33-150 Wola Rzędzińska 253
tel. 14-67-92-950,
e-mail: wola4@poczta.fm

Rada do spraw Osób Konsekrowanych

Członkowie z urzędu: 

 • Przewodniczący - 
  ks. dr Zbigniew Krzyszowski, 
  wikariusz biskupi do spraw zakonnych, 
  tel. 14-62-67-533; 
  email: zakony@diecezja.tarnow.pl
 • Referentka diecezjalna 
  s. Mária Haščáková SBDNP
  e-mail: sestramariah@gmail.com
 • Zastępczyni Referentki diecezjalnej: 
  S. Margarita (Małgorzata Maria) Bocian CSIC

Członkowie z nominacji:

 • Ks. dr Jan Siedlarz
 • P. Jolanta Szpilarewicz INMK

Członkowie z wyboru:

 • S. Kinga Czaja CMBB
 • S. Ubalda Madej CSSF
 • O. Sylwester Skiba O.Cist.
 • O. Maciej Fryzowicz OFM

Pomoc dla zakonów klauzurowych

Z wdzięcznością i troską myślimy o wszystkich osobach konsekrowanych, ale w szczególny sposób obejmujemy sercem siostry z trzech zakonów klauzurowych naszej diecezji: siostry karmelitanki z Tarnowa, klaryski ze Starego Sącza oraz bernardynki-franciszkanki z Zakliczyna – Kończysk. To właśnie one poprzez swoją trwającą dzień i noc modlitwę i bezgraniczne oddanie się Chrystusowi tworzą dla nas wszystkich wielkie zaplecze duchowe i przestrzeń wielorakiego dobra. Swoim trwaniem przed Bogiem i cichą modlitwą w naszych intencjach (modlitewne SOS) zdają się z pokorą powtarzać swoim codziennym życiem słowa św. Piotra: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję...” (por. Dz 3,6). To właśnie siostry klauzurowe przez swoje ubogie życie i żarliwą modlitwę wypraszają nam u Boga wielkie dobro, które jest cenniejsze od wielu bogactw tego świata. Do pomocy siostrom klauzurowym zachęca nas papież Benedykt XVI, mówiąc: „W szczególny sposób kładę wam na serce losy zakonów kontemplacyjnych. Ich obecność w diecezji, ich modlitwa i wyrzeczenia niech zawsze będą dla was oparciem i pomocą. Z waszej zaś strony starajcie się wychodzić naprzeciw ich potrzebom, również tym materialnym.” Siostry klauzurowe pozostają przez całe życie w klasztorze, nie mają stałych źródeł utrzymania i są zdane na Bożą Opatrzność oraz ludzką życzliwość i pomoc, również naszą. Wszystkim, którzy drobnym nawet gestem życzliwości, ofiarą czy modlitwą, pomogą siostrom klauzurowym twórczo wypełniać swoje posłannictwo, składam serdeczne „Bóg zapłać” i z serca błogosławię. Wiktor Skworc - Biskup Tarnowski

Jeśli chcesz pomóc…